Over ExcellenterExcellenter heeft zich gespecialiseerd om bedrijfsprocessen en bedrijfstaken effectief en efficiënt uit te voeren  met behulp van Excel en Visual Basis voor Applicaties .  Doel van elke opdracht moet zijn dat de baten de kosten van de opdracht op termijn overstijgen.  

Excellenter maakt bij de ontwikkeling van de gewenste applicaties gebruik van VBA in combinatie met voornamelijk Excel . Hierdoor kunnen  allerlei  automatiseringsvraagstukken adequaat worden verzorgd.                                             Excellenter bouwt deze applicaties veelal aanvullend op  bestaande software of er worden applicaties gebouwd voor  (nieuwe)  bedrijfsprocessen en/of (nieuwe) taken. 

Ook als uw maatwerksoftware geen oplossing kan bieden voor nieuwe taken, kan Excellenter dit meestal wel voor u realiseren.

Ook worden er regelmatig projecten uitgevoerd om  digitale data van ketenpartners te verwerken in de systemen van de opdrachtgever en visa versa.   

Daarnaast genegeert Excellenter  aanpasbare jaar-, maand en weekrapportages en grafieken  geheel naar uw wens, ook met data uit verschillende databronnen.

Kortom Excellenter kan uw bedrijfsprocessen optimaal  laten verlopen, vastleggen en relevante stuurinformatie verschaffen  in een maatwerk oplossing. 

Er is veel meer mogelijk dan u denkt.  

Heeft u een vraag of heeft u een willekeurig procesmatig bedrijfsprobleem  dat om een oplossing vraagt, neem dan vrijblijvend contact op met Excellenter.

'